jordankare

 

Portal

Jordankare

Profound

Exempel-bilder

Kontakta ossjordankare

 


Profound i samarbete med Jordankartjänst i Göteborg

Sedan starten 1990 har vi utvecklat Profound Jordankare. ProFound konstruerar, tillverkar jordankare för grundläggning utan grävning.

Montering kan ske i alla markförhållanden, såväl i färdiggjord mark som obearbetad mark. Inga förstörda ytor efter montering. Grundankaret kan anpassas till de mest skiftande behov, allt från enkla staket, altaner till stora kraftledningsstolpar, bullerblank, carports, belysnings, antenn -master.. osv..

Montering utföras av våra utbildade montörer i Göteborg med omnejd. Vi utför även ovanmarkmontage. ProFound utvecklar ständigt nya användningsområden för grundankaret tillsammans med användarna.

 

 


jordankare

dator reparationer joabdata

Jordankartjänst i Göteborg AB
Kontakta oss:  info@jordankartjanst.com
 Von Utfallsgatan 14 Göteborg -- 031-7790835

sitemap - jordankare